SOFTVER za specifične namene

Ovo je polazna stranica za softverske pakete, koji se mogu primeniti u zanatske i agencijske svrhe, proizvodnji nameštaja, proračunima i evidenciji podataka po Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma.

Optimik softver za optimizaciju sečenja pločastih materijala

Optimik

Softver za krojenje pločastih materijala

Optimik vrši OPTIMALNI RASPORED pravougaonih elemenata za rezanje, na pločastim materijalima - univer, medijapan, staklo, lim, metalne ploče, itison.... U novoj verziji potpuna automatizacija posla, praćenje proizvodnje, troškova, klijenata, sečenje, kantovanje, montaža, predračuni, računi, magacin, CNC eksport i još mnogo toga....!!!!

Spinift cloud aplikacija - za obveznike Zakona o SPNiFT

Spinift

Softver za evidenciju obveznika po Zakonu o Sprečavanju pranja novca i Finansiranju Terorizma

SPINIFT je softverska podrška za obveznike po Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, koji žele da svoje obaveze vođenja zakonom definisanih evidencija, obavljaju integrisano u jednom softverskom paketu.
Vođenje evidencija odvija se preko interneta bez potrebe za instalacijom programa na računaru obveznika.