Sistem administracija raèunarske mreže, rad na udaljenom raèunaru, interaktivna nastava...
Relikon distribucija softvera

::Relikon::Softver::

Proizvoðaè:
Famatech::Rusia::USA


...kontrola, pristup, sistem administracija i rad na udaljenom raèunaru u mreži, LAN, WAN, DialUp, za SYS administratore, protiv pešaèenja...!!!
Kompjuterske uèionice, su drugo podruèje primene, dvosmerna komunikacija predavaè-uèenik, praæenje rada na monitoru, kontrola su karakteristike za svaki vid nastave...

Remote viewer software, jedan od najboljih na tržištu...

 


kontakt:
Relikon DOO-Novi Sad
tel: 021/317-171, 064/230-6834
mail:relikon@neobee.net

pozicioniranje i promocija

 

Remote Administrator Vam omoguæava
pristup i rad na udaljenom raèunaru, kao da sedite
baš tamo za njegovom tastaturom.
PORUÈITE


English Radmin 3 remote control

Ovaj brz, pouzdan, lak za upotrebu PC remote controler softver, štedi Vam sate i sate u pešaèenju i obilaženju pojedinih raèunara u napr. jednoj poslovnoj zgradi. Ne morate juriti gore dole po stepenicama, èak ne morate ni dolaziti na posao da biste radili na nekom PC-u. Radmin Vam omoguæava preuzimanje kontrole nad drugim raèunarom u mreži (LAN, WAN ili DialUp konekcija) tako da za svojim raèunarom vidite ekran udaljenog raèunara, a svi pokreti mišem, klikovi i tipkanje po tastaturi se direktno prenose na udaljeni raèunar. Radmin omoguæava brzu i sigurnu konekciju sa udaljenim raèunarom na svim Windows platformama.

Podržani OS: Windows 9x/Me/NT4.0/2000/XP/2000

Racunari i racunarske mreze se mogu savršeno lako kontrolisati ovim dokazanim alatom, ako omoguæite mrezni pristup, a Radmin je baš takav alat. Sistem administracija na najlakši moguæi naèin...!!!!

Remote Administrator Viewer verzija 3.0 uskoro
Screenshots
Pregledi iz IT èasopisa i recenzije

Sistem administracija - interaktivna nastava

Download Remote Administrator 2.2 - fully functional 30 day trial Download Remote Administrator 2.2  (1.85Mb).
Buy now Remote Administrator 2.2 Poruèite Remote Administrator 2.2 (35EUR u klijent server verziji za 2 racunara - 2 licence)

Preporuèujemo upotrebu Remote administratora-a za:

Remote administrator Glavne pogodnosti

Famatech - Besplatni Mrežni Alati

 • Daljinski pristup i kontrolu PC-a.
 • System administracija i network management.
 • Helpdesk servisi (daljinska podrška kupcima).
 • Raèunarsku nastavu u svim vrstama škola i uèionica, jer je moguæa dvosmerna komunikacija profesor-uèenik.
 • Telecommuting (pristup raèunaru od kuæe).
 • Transfer fajlova na i sa udaljene lokacije. Više...
 • Fleksibilne cene.
 • Real-time brzina rada.
 • Friendly interface.
 • Stabilnost u radu,  trouble-free performanse.
 • Remote access bezbednost.
 • Free upgrade na verziju 3.0 (Specijalna ponuda!).
 • Besplatna  e-mail podrške

 Formik informacije i demo verzija
Formik-program za popunjavanje i štampanje FORMULARA, namenjen svakoj firmi, pogodan za sve vrste tipiènih i atipiènih obrazaca, na veoma lak i brz naèin daje savršene rezultate, štedi vreme, za dobar imidž Vaše firme...

PocoMail:e-mail klijent program za bezbedan i efikasan rad sa Vašom poštom, anti SPAM, anti virus, profi upotreba...

Za PROFESIONALNU UPOTREBU
"RELIKON" - Friends:
TOP LISTE NOVE GENERACIJE

Resenje za Vase digitalne fotografije i vektorsko crtanje
ostrvo portal Internet Krstarica Jugoslavija
Datum poslednje izmene:  24.08.2008
Copyright © 2001-2004
"Relikon" d.o.o.